Monday, April 15, 2024
Home Tags กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Tag: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ชั้นโอโซนของเรา กับกิจกรรม “วันโอโซนสากล”

บ่ายวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ได้มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน เนื่องในวันโอโซนสากล 16 กันยายนที่จะถึงนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมและนิทรรศการภายในงานจะเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซนและการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนในนิทรรศการ Ozone Protectionเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของโอโซน ถ้าชั้นโอโซนลดลงเรื่อยๆ แล้วจะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพราะโอโซนจะช่วยปกป้องโลกจากรังสียูวีบี หากรังสียูวีบีนี้ ส่องมาถึงพื้นโลก จะทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังและโรคตาต้อกระจก อีกทั้งยังทำลายความสมดุลทางระบบนิเวศน์อีกด้วย...

กรมโรงงานฯ เตรียมความพร้อมจัดงาน วันโอโซนสากล

ทุกวันที่ 16 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น วันโอโซนสากล เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูชั้นบรรยากาศโอโซนที่นับวันจะยิ่งถูกทำลาย จากการใช้สารสังเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์บางประเภท อาทิ สาร CFCs ในกระป๋องสเปรย์ ในเครื่องปรับอากาศ และในเครื่องทำน้ำเย็น เป็นต้น ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา...

กรมโรงงานเดินหน้า ปี 50 มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ เร่งเครื่อง 3 โครงการยักษ์

นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงข่าว “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี 2550” โดย เน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการไทยทั้งระบบจนถึงรากแก้ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 3 โครงการยักษ์ ได้แก่ โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานถือแนวคิดสมัยใหม่เปิดศูนย์บริการ สารพัน ทันใจ เน้นใช้เทคโนโลยี

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริการ Single Window หรือศูนย์บริการ สารพัน ทันใจ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การพันทันใจ ชั้น 1 อาคาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการ สารพัน ทันใจ จะดำเนินการในเรื่องการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การต่ออายุใบอนุญาต...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดโบว์ลิ่ง นำรายได้เข้าสวัสดิการกรมฯ

นายวีระชาติ บุนนาค รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “โบว์ลิ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ณ BSC RCA PLAZA ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้นเพื่อหารายได้สมทบเข้าสวัสดิการของหน่วยงาน สำหรับช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ข้าราชการ และลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความเดือดร้อน และเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

กรมโรงงานฯ ห่วงใยธรรมชาติ จัดสัมมนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

นายโกศล ใจรังษี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสรางความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสหกรรม” ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต ให้กับบุคลากรในสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา และจะได้เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการต่อไป

พิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศ

นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานรับมอบเครื่องปรับอากาศ ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศแบบไฮเทคโนโลยีที่ยังไม่มีในเมืองไทย จากบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมของกรมโรงงานต่อไป

กรมโรงงานฯ ดึงกลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิต

นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาเรื่อง “การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2547 ได้มีโรงงานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 14 โรงงาน เช่น ลดการใช้สารเคมี และพลังงาน เป็นต้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมมูลค่ากว่า 14.7...

กรมโรงงานฯ จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับองค์กรญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 โดยมีนายประเสริฐ ตปนียางกูร (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในประเทศไทยทุกๆ 2 ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยภายในงานยังจัดแสดงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศตัวอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี

กรมโรงงานฯ คุมเข้ม จัดฝึกอบรมความปลอดภัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเรื่อง “มาตรการความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” เพื่อเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการความปลอดภัยและมาตรการความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคุณประกอบ เพชรรัตน์ และคุณประไพ นำธวัช จากบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้