กรมโรงงานถือแนวคิดสมัยใหม่เปิดศูนย์บริการ สารพัน ทันใจ เน้นใช้เทคโนโลยี

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริการ Single Window หรือศูนย์บริการ สารพัน ทันใจ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การพันทันใจ ชั้น 1 อาคาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการ สารพัน ทันใจ จะดำเนินการในเรื่องการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การต่ออายุใบอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น