กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดโบว์ลิ่ง นำรายได้เข้าสวัสดิการกรมฯ

นายวีระชาติ บุนนาค รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “โบว์ลิ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ณ BSC RCA PLAZA ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้นเพื่อหารายได้สมทบเข้าสวัสดิการของหน่วยงาน สำหรับช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ข้าราชการ และลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความเดือดร้อน และเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป