อบรมหลักสูตร ICT Management for Government ให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

บมจ.ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี (ยูคอม) ในนามโครงการ Learn2gether ได้จัดสัมมนา work shop หลักสูตร ICT Management for Government รุ่นที่ 1 บรรยายโดยอาจารย์กำพล ศรธนะรัตน์ ให้กับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเปิดในงาน พร้อมทั้ง ผศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับการสัมมนาในครั้งนี้

หลักสูตร ICT Management for Government ( การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ) ของ Learn2gether ออกแบบมาในรูปแบบผสมผสานกันระหว่าง e-learning และระบบห้องเรียนเชิงปฎิบัติสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะ