ดีเอชแอล จับมือธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก KTB Exporter Club

กรุงเทพฯ – 22 มิถุนายน 2548 – ดีเอชแอล เอ็กเพรส (ประเทศไทย) ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก ร่วมมือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกในโครงการ KTB Exporter Club ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าไปยังตลาดในต่างประเทศ