พิธีเปิดงานโพรแพ็คเอเชีย 2005

เปิดแล้ว งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต แปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย (งานโพรแพ็คเอเชีย 2005) ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 13 ภายใต้ชื่องาน “มุ่งสู่ความสำเร็จทางการค้าที่เหนือชั้นด้านกระบวนการผลิต แปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย” ภายในงานประกอบด้วยสินค้าเครื่องจักรและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีสัมมนาทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติ ไบเทค-บางนา เมื่อ 22 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา