“ไอเน็ต” รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี รางวัลสำหรับองค์กรธรรมาภิบาล

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือไอเน็ต ได้รับคัดเลือกเป็น “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2548 จากคณะอำนวยการจัดงานองค์กรดีเด่นแห่งปี และนสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ

นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือไอเน็ต เปิดเผยถึงการได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2548 ว่า “ปีนี้ นับเป็นปีสำคัญยิ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นปีที่ไอเน็ตก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 แล้ว ล่าสุดเมื่อวานนี้ ไอเน็ตยังได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” สาขาธุรกิจบริการด้านไอที”

สำหรับ “รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี” (องค์กรเข้มแข็ง ชาติไทยมั่นคง) เป็นรางวัลเกียรติยศที่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ และนสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ สนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย คัดเลือกมาตั้งแต่ปี 2527 เดิมที ใช้ชื่อรางวัล “บริษัทดีเด่นแห่งปี” เพื่อมอบให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีหลักบริหารจัดการที่ดี และมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติเพื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 5 ปีขึ้นไป ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน มีความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ และสังคม รวมทั้งทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ในปีนี้ ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลองค์กรจากสาขาวิชาชีพต่างๆ 25 องค์กร จากทั้งหมด 250 องค์กรทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ซึ่งไอเน็ตเป็นองค์กรเทคโนโลยีรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ จากสาขาธุรกิจบริการด้านไอที

“ความสำเร็จขององค์กร มีความหมายยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จของบุคคลใดๆ ในองค์กร เพราะความสำเร็จขององค์กรนั้น ต้องประกอบไปด้วยความ ร่วมมือร่วมใจกัน อดทน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และความฝันร่วมกัน” คุณตฤณ กล่าวทิ้งท้าย

ไอเน็ต (INET) ผู้นำการให้บริการทางด้านไอซีทีโซลูชั่นที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การบริหารเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งบริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และบริการทางด้านไอทีที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ในทุกบริการ โดยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการใช้งานครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด Call Center 0-2257-7111 หรือ www.inet.co.th