ธุรกิจกระดาษฯ เครือซิเมนต์ไทย ผู้นำด้านคุณภาพกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เดินเกมรุกตลาดอาเซียน (ASEAN) พร้อมก้าวเป็นผู้นำในภูมิภาค

ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ หนึ่งในธุรกิจหลักของเครือซิเมนต์ไทย เปิดกลยุทธ์เชิงรุก ผลักดันธุรกิจสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจที่มั่นคง พิจารณาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Idea on Paper” เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ และสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น

นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เครือซิเมนต์ไทยได้เริ่มดำเนินธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ในปี 2518 โดยมีกำลังการผลิตกระดาษ 60,000 ตันต่อปีในขณะนั้น และได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30 เท่าภายในเวลา 30 ปี กล่าวคือ มีกำลังการผลิต 1,800,000 ตันต่อปีในปัจจุบัน และมีมูลค่าการขายประมาณ 40,000 ล้านบาท”

ปัจจุบัน ปริมาณการใช้กระดาษในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของโลกรวมกันประมาณ 370 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการบริโภคกระดาษ 50 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณการใช้กระดาษ 2.9 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 46 กิโลกรัมต่อคนต่อปี คาดว่าในปี 2549 ความต้องการกระดาษของประเทศโดยรวมจะสูงขึ้นเป็น 3.3 ล้านตัน

นายเชาวลิต เอกบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการดำเนินงานว่า “ที่ผ่านมาธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของเครือ ซิเมนต์ไทย มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาตลอด และมีการเติบโตต่อเนื่องด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 2 ล้านตันต่อปี มีมูลค่าการขายรวมเมื่อปีที่ผ่านมาประมาณ 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ถึง 14% มียอดขายจากการส่งออกคิดเป็น 17% ของยอดขายรวม มีตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อาเซียน (ASEAN) และประเทศจีน”

“การที่อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ในการมองหาลู่ทางการลงทุน โดยเรามีความสนใจพิเศษในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ซึ่งได้แก่ ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยที่เราได้มีการลงทุนในโครงการผลิตกระดาษคราฟท์ซึ่งมีกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี ในประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้ว”

ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เริ่มเดินกลยุทธ์เชิงรุก โดยล่าสุดได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด Idea on Paper เพื่อสื่อให้คนทั่วไปทราบว่าธุรกิจกระดาษฯ เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือฯ และนำธุรกิจเข้าไปใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัทที่ได้เริ่มมาแล้วระยะหนึ่ง เช่น การออกผลิตภัณฑ์กระดาษ Green Read by Thai Paper ซึ่งเป็นกระดาษถนอมสายตาสำหรับผู้รักการอ่านหนังสือ และยังคงจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นอีกในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมกระดาษ

“นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เราได้ให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม โดยทั้งเครือซิเมนต์ไทยได้มีการผลักดันและส่งเสริมอย่างมากในระยะนี้ เราจึงมีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น Green Read by Thai Paper ระบบ Web Ordering System ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อและชำระเงินผ่านระบบ Internet รวมทั้งการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร” นายเชาวลิตกล่าวเสริม

ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 กิจการ ได้แก่ กิจการเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ และกิจการบรรจุภัณฑ์ เป็นธุรกิจกระดาษครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของคนไทย โดยมีบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ มีโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ขอนแก่น และสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 8 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ