PDU ทรงพลังจากเอพีซี อัศวินม้าขาวสำหรับผู้ดูแลห้องไอที

อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าจากตู้แร็ค (PDU) ของค่ายเอพีซี เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมที่สามารถขจัดปัญหากวนใจต่างๆ ในการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมักจะต้องเผชิญอยู่เสมอ ปัญหาบางส่วนนั้นเกิดจากการใช้จุดจ่ายไฟอย่างไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากอุปกรณ์ขัดข้อง ไฟฟ้ากระชาก การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง รวมทั้งความต้องการเข้าสู่แผงจ่ายไฟของตู้แร็คในระยะไกลในการบริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้า (PDU) โดยการ Remote Access เพื่อเข้าควบคุมอุปกรณ์ชุดนั้นโดยตรง

อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าจากตู้แร็ค (PDU) ของค่ายเอพีซี สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ภายใต้การทำงานโดยควบคุมแบบอิสระในแต่ละจุดจ่ายไฟ (Outlet) รวมทั้งยังชะลอเวลาสำหรับการสั่งเปิด และปิดกระแสไฟ การตรวจสอบกระแสไฟด้วยปุ่มเตือนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าอุปกรณ์การตั้งสัญญาณเตือน และโปรแกรมการบริหารระบบเครือข่าย

ระบบการควบคุมแบบอิสระในแต่ละจุดจ่ายไฟดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดจุดจ่ายไฟ หรือสามารถนำพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่กับอุปกรณ์สั่งเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานตามปรกติ ทำให้สามารถเลี่ยงปัญหาอุปกรณ์ขัดข้องได้ และยังสามารถป้องกันการใช้แผงจ่ายไฟอย่างไม่ถูกต้องอีกด้วย

นอกจากนี้ ระบบชะลอเวลาของอุปกรณ์ PDU จากเอพีซียังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดลำดับการทำงานก่อนหลังของอุปกรณ์ในแต่ละจุดจ่ายไฟได้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาของการเกิดกระแสไฟกระชากจากการทำงานเกินกำลัง (Overload) ขณะเดียวกัน การชะลอของกระแสไฟฟ้าจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่า อุปกรณ์ใดยังทำงานอยู่ และอุปกรณ์ใดหยุดทำงาน ขณะเดียวกัน อุปกรณ์ดังกล่าวยังมีระบบตรวจวัดระดับการดึงกระแสไฟฟ้าในตู้แร็คซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการหลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ อันเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังได้อีกด้วย

The Switched Rack PDUs อุปกรณ์จ่ายพลังไฟฟ้าจากตู้แร็คของเอพีซี ยังมีระบบแสดงภาพรวมของกระแสไฟฟ้า โดยผู้ใช้สามารถดูได้ผ่านทางหน้าจอดิจิตอล ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของกระแสไฟฟ้า ทั้งยังสามารถตรวจสอบได้จากระยะไกล (Remote Access) ได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อเมริกัน พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานประจำประเทศไทย) โทร. 02-636-7707 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.apc.com