“โกลบอล แลนมาร์ค อิลลูมิเนชั่น”

อัมพรพิมพ์ วัชราภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมโครงการ “โกลบอล แลนมาร์ค อิลลูมิเนชั่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดไฟสีชมพูตามสถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านมะเร็งทรวงอก ให้ผู้หญิงหันมาดูแลสุขภาพของตนเองและเข้ารับการบำบัดรักษาได้ทันท่วงที โดยปีนี้ประเทศไทยจะทำการเปิดไฟสีชมพู ณ ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00 น.