“ ถ้าลูก…สมาธิสั้นจะทำอย่างไร ”

พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ และ พ.ญ.เพียงทิพย์ พรหมพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น จาก โรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง “ ถ้าลูก…สมาธิสั้นจะทำอย่างไร ” เพื่อเตรียมความพร้อม และให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง และครู ที่เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจัดโดยบริษัท แจนเซ่น–ซีแลก จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้