ซาโนฟี่-อเวนติส อัดฉีดความหวังช่วยผู้ป่วยเบาหวาน

กรุงเทพฯ/ 23 กันยายน 2548 – บริษัท ซาโนฟี่-อเวนติส หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคร่วมกับสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ประกาศผลและมอบรางวัล “แพทย์ดีเด่นด้านบริการโรคเบาหวาน ประจำปี 2548” (Sanofi-aventis Distinguished Diabetes Service Award 2005) โดยแพทย์และทีมงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ วันนี้

โรงพยาบาลเขมราฐเปิดคลินิกพิเศษเบาหวานขึ้น เพื่อให้บริการดูแลรักษาอย่างครบวงจรทั้งการตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษา และการป้องกันโรค อีกทั้งยังได้ตั้งทีมงานเบาหวานโรงพยาบาลเขมราฐ เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมงานเบาหวานชุมชน ทางโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญแก่การบริการชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการขยายบริการตรวจวินิจฉัย การจ่ายยา การรักษา และการดูแลผู้ป่วยให้เข้าถึงชุมชน นอกจากนี้ยังส่งคณะแพทย์ และทีมงานออกไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติตน และดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ยังได้มีการมอบรางวัลชมเชยสำหรับคณะแพทย์และทีมงานที่มีผลงานดีเด่นอีก 2 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่าเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พัฒนาบริการให้เข้าถึงชุมชนได้ดียิ่งขึ้น “คนไทยต้องทนทุกข์จากโรคเบาหวานถึงกว่า 2.5 ล้านคน และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โรคเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกที่ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง นอกจากนั้น ยังเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้เกิดโรคของหลอดเลือดตีบตันได้ในทุกส่วนของร่างกาย เช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาตจากเส้นโลหิตสมองตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าอุดตัน และยังเป็นสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้นตา และต้อหินได้อีกด้วย ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจสถานะสุขภาพประชากรไทย พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานมาก่อน และ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า จึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและให้ความรู้เพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ในส่วนนี้โรงพยาบาลทั้งสามแห่งก็ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นพยายามแก้ไขปัญหาจากผลงานที่เห็นนี้”

มร. ฟาบริซ บาสคีรา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทซาโนฟี่-อเวนติส กล่าวว่า “ซาโนฟี่-อเวนติส ในฐานะหนึ่งในผู้นำเวชภัณฑ์ของโลก นำเสนอยารักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิผลครบวงจร โดยมุ่งตอบสนองผู้ป่วยเบาหวานด้วยความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญมานานกว่า 75 ปี ทั้งยาชนิดรับประทานและอินซูลินชนิดฉีด ซาโนฟี่-อเวนติสทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในสังคมให้มากและดีที่สุด เพื่อช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัด รางวัล “แพทย์ดีเด่นด้านบริการโรคเบาหวาน” จากซาโนฟี่-อเวนติส หรือ Sanofi-aventis Distinguished Diabetes Service Award ซึ่งเราร่วมมือกับสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย โดยจะมอบทุนสนับสนุนปีละ 300,000 บาทแก่แพทย์หรือคณะแพทย์และทีมงาน หรือสถาบัน เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในประเทศไทยเรายังจะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงานประชุมสมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก (International Diabetes Federation Western Pacific Region Congress) ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯในเดือนหน้านี้ และยังมีโครงการให้ความรู้เรื่องอินซูลิน (Thai Insulin Academy) โครงการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ปลอดโรคแทรกซ้อน (Diabetes Awareness Now – DAWN) สำหรับรางวัล “แพทย์ดีเด่นด้านบริการโรคเบาหวาน” ทางซาโนฟี่-อเวนติส จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และทีมงานมีกำลังใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ”

กลุ่มบริษัทซาโนฟี่-อเวนติส เป็นบริษัทยาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก อันดับ 1 ในยุโรป โดยมีองค์กรวิจัยและพัฒนาระดับโลกสนับสนุนอยู่ ซาโนฟี่-อเวนติสกำลังพัฒนาสู่ตำแหน่งผู้นำในยาสำหรับ 7 กลุ่มการรักษา คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคมะเร็ง เบาหวาน ระบบประสาทส่วนกลาง โรคทางอายุรกรรม และวัคซีน