ทาวน์เฮ้าส์ พลัส ซิตี้พาร์ค

Campaign Thinking Plus, Living Plus
Title / Length Difference / 45 Sec.

Communication Objective
• เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์และภาพลักษณ์ของ พลัส ซิตี้พาร์ค ว่าเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์มีระดับ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
• สร้างความเข้าใจในแนวความคิดในการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ พลัสซิตี้พาร์ค ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในการอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

Target Group
• คู่แต่งงานหนุ่ม-สาว และครอบครัวขนาดเล็กยังไม่มีลูก หรือมี 1-2 คน
• สถานภาพทางสังคม SES. B ขึ้นไป
• ต้องการบ้านหลังแรกของครอบครัวที่อยู่ในเมืองไม่ไกลจากที่ทำงาน

Key Concept
ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Difference เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มุ่งหวังที่จะบอกแง่คิดและมุมมองของพลัสฯ ในการสร้างสรรค์ทาวน์เฮ้าส์ที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ทาวน์เฮ้าส์ พลัส ซิตี้พาร์ค ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทุกพื้นที่ในโครงการแตกต่างจากทาวน์เฮ้าส์ทั่วไป ตั้งแต่บ้านที่ให้เหนือกว่ามาตรฐาน จนถึงภายในโครงการที่มีสวนขนาดใหญ่ และให้ความปลอดภัยสูงสุด ให้ที่นี่เป็นบ้านในฝันของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยใช้การมองผ่านมือ หรือ วัตถุต่างๆ รอบบ้านที่เป็นสามเหลี่ยมเพื่อสื่อถึง ความฝันและความต้องการที่แตกต่างของสมาชิกแต่ละคน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนกลับมาที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมของแบรนด์พลัสฯ เพื่อสะท้อนแนวความคิดที่ว่า… เรารู้ว่าทุกคนมีความต้องการที่แตกต่าง เราจึงพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ที่ตอบความต้องการที่แท้จริงของคุณ….

เพราะเราก็คิด…สิ่งเดียวกับที่คุณคิด “Thinking Plus, Living Plus”

ทีม

Client บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
Advertising Agency BATEY I redcell
Executive Creative Director คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน
Creative Director คุณกฤติกา สุขโพธารมณ์
Art Director คุณกชกร จิตโตภาส
Copywriter คุณกิตติ งามเลิศสิริกุล
Senior Producer คุณจันทนา สูงสง่าวงศ์
Group Account Director คุณศิริเพ็ญ อินทุภูติ
Account Director คุณอรอุมา เพิ่มพานิช
Account Supervisor คุณทิพวัลย์ ยุทธยานนท์
Production House The Shood
Director คุณวิวัฒน์ วงศ์กระพันธุ์