L.P.N. เยี่ยมชมนวัตกรรมการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคนิคการก่อสร้างขั้นสูง ซึ่งมีนายคำสุข เมฆดารา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.ซี.ที. ซีสเต็ม จำกัด ให้การต้อนรับและนำเข้าชมพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยมีนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร ร่วมมอบของที่ระลึกขอบคุณวิทยากร ที่อาคาร NBIA 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้