บลจ. กสิกรไทย จัดสัมมนาประจำปี “มองทิศทางเศรษฐกิจไทย และ การลงทุนปี 2549”

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ซ้าย) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของชาติ และการลงทุนโดยรวมของประเทศไทยในปี 2549 ในงานสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางเศรษฐกิจไทย และ การลงทุนในปี 2549” โดยมี ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้