TCELS ดึงดูดการลงทุน มุ่งกระตุ้นศักยภาพไบโอเทคของไทย

กรุงเทพฯ – 8 กันยายน 2548 – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท. หรือ TCELS) จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแก่นักลงทุน โดยมี ดร. คิม ตัน ผู้บริหารจัดการกองทุน ด้านไบโอเทคโนโลยี ผู้มีชื่อเสียงให้เกียรตินำเสนอในงานประชุม ณ โรงแรมสยามซิตี้