เอสวีโอเอ เปิดตัวชุดคอมพิวเตอร์ SVOA Just ONE เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าบริษัทธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย และผู้บริโภคทั่วไป

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำชุดคอมพิวเตอร์ SVOA Just ONE ที่ผสมผสานความลงตัวระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี วิทยุ โทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ ไว้ภายใต้เครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าบริษัททั่วไป ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย และตลาดผู้บริโภคทั่วไป ที่ต้องการดำเนินชีวิตที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น