อเบอร์ดีน บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (ขวาสุด) ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง แก่ตัวแทนของโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ นางจิราพร เอี่ยมดิลก อาจารย์ใหญ่ (ซ้ายสุด) และนายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อส่งเสริมการทำงานในส่วนการบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้