ระเบิดศึกหมากล้อมปัญญาชน ครั้งที่ 10

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (นั่ง ซ้าย) นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และดร.พรชัย มงคลวนิช (นั่ง ที่สองจากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาครั้งที่ 10 (U-GO X) พร้อมการแข่งขัน Asian Go Tournament โดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2548 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเร็วๆ นี้