เบญจรงค์ ชุมชนอัมพวา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สู่ตลาดโลก

เบญจรงค์ “ปิ่นสุวรรณ” จากผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อย สู่สายตาชาวโลก เนื่องจากเมื่อคราวงานประชุมระดับผู้นำนานาประเทศ “เอเปค ปี 2548” รัฐบาลไทยได้นำเครื่องเบญจรงค์ “ปิ่นสุวรรณ” จากชุมชนอัมพวาแห่งนี้ มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้นำ และนี่เป็นเพียงบางส่วนของชิ้นงานการประดิษฐ์เบญจรงค์ พบและสัมผัสความงามของเครื่อง เบญจรงค์โบราณในรูปแบบต่างๆ ได้ในงานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 4 “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2548 ณ ชาเลนเจอร์ฮออล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี