ทีเอ็นทีเปิดโฉมใหม่ของมอเตอร์ไซด์ส่งพัสดุ

มร. เบรท เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายเอ็กซ์เพรส ศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางการขนส่ง ทีเอ็นที ประเทศไทย รับมอบมอเตอร์ไซด์โฉมใหม่ของทีเอ็นทีล็อตแรก จำนวน 30 คัน ซึ่งปัจจุบัน ทีเอ็นที ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนและไปรษณียภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริการลอจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมียานพาหนะทั้งหมด 399 คัน และมีจำนวนพนักงาน 2,248 คน