เอสจีเอส มุ่งพัฒนาการรับรองระบบจัดสัมมนาเชิงวิชาการ Quality Club 2005

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณยุทธนา เพ็ชรมณี ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Quality Club ประจำปี 2005 สำหรับลูกค้าเอสจีเอส ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการรับรองระบบ รวมถึงการบริการรับรองระบบด้านอาหาร ISO 22000 และอื่นๆ ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณเมธา ชุณหศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณค่า และตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (รูปเล็ก) จาก MK Restaurant Co.,Ltd. ร่วมเป็นแขกรับเชิญ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพล ชมภูนิช มาช่วยสร้างสีสันและความบันเทิง ภายในงานมีการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ใช้บริการตรวจรับรองระบบ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

เกี่ยวกับเอสจีเอส

กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการให้บริการด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ บริษัทเอสจีเอส ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2421 และได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลในด้านคุณภาพและความซื่อสัตย์ ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 42,000 คน บริษัทเอสจีเอส ได้ขยายเครือข่ายสำนักงานและห้องปกิบัติการกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก