PIGNAT ผู้ให้บริการด้านโซลูชันสำหรับสอนวิศวกรรมกระบวนการ

Pignat ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตอุปกรณ์การสอนทางด้านวิศวกรรมกระบวนการ (กระบวนการด้านวัสดุ) ได้นำเสนออุปกรณ์สอนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางซึ่งสามารถนำไปใช้กับปฏิบัติการที่มีเวลาจำกัด และต้องการความน่าเชื่อถือและความใส่ใจอย่างมาก เหมาะสำหรับบุคลากรทุกระดับ อาทิ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคและวิศวกร เป็นต้น

โซลูชันนี้มีอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการสอนนับร้อยรายการบรรจุไว้พร้อมด้วยคู่มือการใช้งาน ซึ่งครอบคลุมการเรียนการสอนในเรื่องของไดนามิกส์ของของไหล การส่งถ่ายความร้อน วิศวกรรมเคมี การควบคุมและการดูแล สิ่งแวดล้อมและการกำจัดสิ่งเจือปนและวิศวกรรมอาหาร

ทั้งนี้ ยังได้มีการออกแบบเครื่องมือในทุกๆ ด้านด้านดังกล่าว พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด นำไปผลิตและทดสอบความพึงพอใจก่อนที่จะนำไปส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการห้องฝึกงานเบื้องต้นหรือการฝึกงานแบบต่อเนื่องสำหรับลูกค้าของบริษัทด้วย รวมทั้งยังให้บริการการติดตั้ง การเดินระบบ และการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย

บริษัท Pignat ยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น งานด้านบอยเลอร์และภาชนะกลวงที่ผลิตจากวัสดุทุกชนิด รวมทั้งแก้ว ความดันสูงหรือสุญญากาศ การถ่ายเทพลังงาน การควบคุมและสั่งการ ขบวนการอัตโนมัติและการตรวจตรา

บริษัทยังมีทักษะชั้นสูงในด้านวิศวกรรมและการผลิตอุปกรณ์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการในด้านเดียวหรือในสถานการณ์อันซับซ้อนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการหลายๆ อย่างสำหรับการสร้างสายการผลิตที่สมบูรณ์ บริษัทมีสถาบันอ้างอิงนานาชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยในเมือง Abidjan ไอวอรี่ โค้สท์ , มหาวิทยาลัยที่เมือง Amman ประเทศจอร์แดน , มหาวิยาลัยในเม็กซิโก ซิตี้ , ในกรุงเตหะราน รวมทั้ง Singapore Polytechnic เป็นต้น

ความเป็นมาของบริษัท Pignat
บริษัท Pignat ก่อตั้งขึ้นในปี 2503 โดยทำธุรกรรมเกี่ยวกับงานแก้วและได้พัฒนามาเป็นผู้ออกแบบและ
อินทริเกรตงานด้านวิศวกรรมกระบวนการโดยมีฐานการผลิตที่เมืองลีองส์ (Lyons) ประเทศฝรั่งเศส โดยบริษัทดูแลทั้งในด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจร บริษัทส่งออกสินค้าไปในเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาได้มากกว่า 30 % ทั้งนี้ บริษัทมีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจไปยังศูนย์เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคในหลายๆ ทวีป

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PIGNAT
R?my Geoffray
International Sales Manager
6, rue A.Calmette
BP 11
69740 – GENAS, FRANCE
โทร 33 4 78 90 50 03
อีเมล remygeoffray@pignat.com
เว็บ www.pignat.com