อุปกรณ์ประหยัดไฟ

บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จำกัด ขอแนะนำ PQ-SAVER อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายใต้แบรนด์ Q KONTROL ที่อาศัยเทคโนโลยี Reactive Power Recycle ที่นำเอาพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบให้หมุนเวียนกลับมาใช้งานใหม่ โดยติดตั้งเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในบ้านจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 20-30% ต่อเดือน วางจำหน่ายแล้วที่บูธ i-Power ณ อินเด็กซ์ลิฟวิ่ง มอลล์ทุกสาขา