ภูมิใจไทยทำ “Good Toy Awards 2005” สู่ปีที่ 2 กับพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง วงการธุรกิจของเล่นไทย

ทางสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย (Thai Toy Industry Association) ได้เล็งเห็นว่าโครงการ Good Toy Awards ได้สร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตจะมีโอกาสนำเสนอแนวคิดที่แฝงมากับของเล่นแต่ละชิ้น และขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกซื้อของเล่นให้แก่บุตรหลาน

หากเอ่ยถึงของเล่นเราทุกคนต่างก็ต้องนึกถึงเด็ก ซึ่งนับว่าเด็กกับของเล่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นอกจากการเล่นของเล่นจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว ของเล่นยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตของเล่นเองต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเด็กแต่ละวัยด้วย และที่สำคัญของเล่นนั้นต้องมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก โครงการ Good Toy Awards จะเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการของเล่นทั้งหมดภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย ได้เข้าร่วมส่งของเล่นเข้าประกวดเพื่อเป็นการพัฒนาและขยายตัวอุตสาหกรรมของเล่นไทยให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จัก

นางสาวดวงใจ คูห์ศรีวินิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ Good Toy Awards 2005 ครั้งนี้ ว่า “โครงการนี้มุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนถึงการเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะสมให้แก่บุตรหลานและมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ของเล่นที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเป็นของเล่นที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อเด็กในแต่ละวัยเพื่อให้เด็กๆ สามารถเล่นของเล่นด้วยความสุข สนุกสนาน สร้างสรรค์ และปลอดภัย” นางสาวดวงใจยังกล่าวเสริมว่า “เราจะไม่หวังที่จะแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่เช่นประเทศจีน ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 80 % แต่เราจะเน้นส่วนที่เหลือเพื่อทำให้อุตสาหกรรมของเล่นไทยได้เป็นที่รู้จักในเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ ซึ่งจะนำไปสู่ความไว้วางใจของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อของเล่นไทย”

สำหรับผู้บริโภคก็สามารถมั่นใจกับการเลือกซื้อของเล่นให้แก่บุตรหลาน เพราะว่าการจัดประกวดโครงการ Good Toy Awards ในแต่ละครั้ง เป็นเครื่องยืนยันว่าของเล่นที่ผ่านการประกวดที่ออกสู่ตลาดนั้น ไม่ได้เป็นเพียงของเล่นที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ของเล่นเหล่านี้ยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ว่าจะมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมจากการเล่นของเล่นที่มีคุณภาพ และส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับเขา

ทั้งนี้โครงการ Good Toy Awards 2005 ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ได้ที่โทรศัพท์ 0-2874-4988-89 หรือ ทางโทรสาร 0-2427-4162