ไทยแอร์เอเชียเปิดบินกรุงเทพฯ-ฮานอย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย นำโดย อารักษ์ ชลธาร์นนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด พร้อมด้วย ทัศพล แบเลเว็ลด์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบริการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ฮานอย อย่างเป็นทางการ โดยมี กฤต ไกรจิตติ (ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ดาโต๊ะ อานูอาร์ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำฮานอย จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการฝ่ายตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิชัย รักตะสิงห์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการโครงการตลาดอินโดจีน ชัยสงค์ ชูฤทธ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการการตลาดฝ่ายส่งเสริมในประเทศ และทราน ลอง เนียน (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานภาคเหนือ ประเทศเวียดนาม ให้เกียรติรว่มงาน ณ เพรส คลับ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้