เอไอเอสร่วมยินดีทีดับบลิวแซด เปิดเทเลวิซสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวรฉัตร เหราปัตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการด้านบริการ เขตนครหลวง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการผู้จัดการ และนางปิยะนุช รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสฉลองเปิดร้านเทเลวิซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นร้านเทเลวิซ สาขาที่ 20 ที่บริหารโดยทีดับบลิวแซด และเป็นสาขาแรกที่เปิดในสถาบันอุดมศึกษา