โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูวส์ กรุงเทพฯ ทุ่มไอทีเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

นายชวยศ รัตตกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูวส์ เซ็นสัญญาสั่งซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ IBM xSeries และ IBM ThinkCenter รวมมูลค่ากว่าสามลานบาท จากนายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง กรรมการบริหาร บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพิ่มเติมทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น