นกแอร์ ต้อนรับ TOT ขึ้นเครื่อง

นกแอร์ สายการบินคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าของคนไทยอย่างแท้จริง เผยโฉมสื่ออากาศยานที่ทำการตกแต่งภายนอกเครื่องบินเป็นครั้งแรก ด้วยสัญลักษณ์ TOT อันเป็นหนึ่งเดียวขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ที่นำเสนอความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อีกทั้งสื่อดังกล่าวนี้ ยังจะช่วยลดต้นทุนและคงราคาบัตรโดยสารในระดับที่พึงพอใจแก่ผู้โดยสารอีกด้วย