เอ็มเอฟซีจัดสัมมนา “เปิดแนวรุกใหม่ของการลงทุนในต่างประเทศ”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “Global Investment : The New Frontier เปิดแนวรุกใหม่ของการลงทุนในต่างประเทศ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจในต่างประเทศ ทางเลือกของการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้า และนักลงทุน พร้อมทั้งเปิดตัวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MFC Global Alpha Fund: MGA) ซึ่งลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนชั้นนำทั่วโลก ซึ่งเปิดขายถึง 11 พฤศจิกายนนี้ โดยมี ดร.พิชิต อัคราทิตย์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และดร.ศุภกร สุนทรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ของเอ็มเอฟซี และดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ (ประธานสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร