ทรู พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์หลังได้รับอนุมัติให้ซื้อหุ้นยูบีซี

กรุงเทพมหานคร 13 ธันวาคม 2548 : จากการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้งของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ยูบีซี) มีมติให้ทรูซื้อหุ้นสามัญของยูบีซี และหุ้นของบริษัท เอ็มเคเอสซี จะทำให้ทรูกลายเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ และบริการด้านเสียง ข้อมูลและภาพ (Triple Player) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสานต่อวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัททรู ในการเป็นผู้นำให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวในประเทศ ที่ตอบสนองและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทรูตกลงที่จะซื้อหุ้นยูบีซีจำนวนร้อยละ 30.59 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของยูบีซี จากบริษัท MIH คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณหุ้นละ 0.649 เหรียญสหรัฐ พร้อมกันนั้น ทรูยังตกลงที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของยูบีซีที่เหลือในราคาขั้นต่ำหุ้นละ 26.50 บาท ในขณะเดียวกัน ก็เสนอที่จะซื้อหุ้นวอร์แรนจากพนักงานของยูบีซีอีกด้วย นอกจากนี้ ทรู จะเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 จากบริษัทเอ็มเคเอสซี คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 10.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระบวนการและขั้นตอนในดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2549

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทรูและยูบีซีในวันนี้ ต่างมีมติเห็นชอบให้ทรูซื้อหุ้นของยูบีซีและเอ็มเคเอสซี รวมทั้งอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของยูบีซี ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารแบบครบวงจรรายเดียวของประเทศ ที่มุ่งเน้นในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล และมัลติมีเดียโซลูชั่นส์ นอกจากนั้นทรูยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่ที่สุดของประเทศกว่า 300,000 ราย ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ด้านอินเตอร์เน็ต บริการไร้สาย และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 4,000,000 ราย นอกจากนี้ ทรู ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ ยูบีซี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ล่าสุด ทรูยังเปิดให้บริการ web portal : trueworld.net ซึ่งประกอบด้วย True Music, True Sport, True Game และ True e-Book เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการตอบสนองเติมเต็มไลฟ์สไตล์ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอสาระบันเทิงให้กับลูกค้า ตลอดจนบริการบรอดแบนด์ทีวีที่กำลังเป็นที่นิยม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truecorp.co.th

เกี่ยวกับบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ยูบีซี)

บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ยูบีซี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 จากการรวมกิจการระหว่าง บมจ. อินเตอร์ เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น (ไอบีซี) และ บมจ. ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค (ยูทีวี) ซึ่งเป็นการรวมจุดแข็งของผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับ เป็นสมาชิกชั้นนำของประเทศไทยเข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแก่สมาชิก โดยยูบีซีมุ่งมั่นที่จะนำเสนอรายการชั้นเยี่ยมและความบันเทิงที่สร้างความประทับใจสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยอาศัยโครงข่ายการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ภายใต้จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับบริษัท MIH (UBC) Holdings B.V. (M.I.H.)

บริษัท MIH (UBC) Holdings B.V. (M.I.H.) เป็นกลุ่มผู้ให้บริการมัลติมีเดียในหลายๆ ประเทศ โดยเน้นบริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และธุรกิจการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และที่เกี่ยวข้องกับตลาดเทคโนโลยีทั่วไป การดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มอยู่ที่อัฟริกาใต้ รวมทั้งประเทศอัฟริกา กรีซ ไซปรัส เนเธอร์แลนด์ ประเทศไทยและประเทศจีน บริษัท MIH (UBC) Holdings B.V. (M.I.H.) ผลิตคอมเทนท์สื่อต่างๆ พร้อมกับการสร้างแบรนด์ รวมทั้งบริหารการจัดจำหน่ายคอนเทนท์ดังกล่าว บริษัท MIH (UBC) Holdings B.V. (M.I.H.) ดำเนินการเผยแพร่คอนเทนท์ในรูปแบบที่หลากหลายและผ่านช่องทางการสื่อสารหลายประเภท รวมทั้งผ่านสื่อโทรทัศน์และบริการอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในสถานะผู้นำของตลาด

เกี่ยวกับบริษัท เอ็ม เค เอส ซี เวิลด์ดอทคอม จำกัด หรือ เอ็ม เค เอส ซี

บริษัท เอ็ม เค เอส ซี เวิลด์ดอทคอม จำกัด หรือ เอ็มเคเอสซี เป็นกลุ่มผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครบวงจร ทุกรูปแบบการใช้งาน ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร ด้วยการพัฒนาคุณภาพของบริการทั้งในด้านเทคโนโลยีและการบริการลูกค้า ด้วยโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และศูนย์บริการลูกค้า