Purple Gold ..Fashion Jewelry by JARAD

Purple Gold หรือทองสีม่วง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่เพื่อการผลิตทองในเชิงแฟชั่น ซึ่งเกิดจากการคิดค้นของนักวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ง Singapore Polytechnic โดย Purple Gold จะเป็นการผสมทองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ประกอบด้วยทองคำบริสุทธิ์ 80 % และโลหะประเภทอื่นๆประมาณ 20 % (พาลาเดียมและอะลูมิเนียม)

Purple Gold สร้างความตื่นตะลึงให้วงการเครื่องประดับเป็นครั้งแรกโดยร้าน Aspial-Lee Hwa Jewelleryในประเทศสิงคโปร์
ปัจจุบัน Purple Gold ถูกนำมาทำเครื่องประดับในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย และได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการแฟชั่นเครื่องประดับโลก

สำหรับในประเทศไทย…..โครงการจรัส (JARAD : Jewelry Advanced Research And Development ) หรือโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสาขาภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำเทคนิคการผลิต Purple Gold มาผนวกอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรม 7 สุดยอดเทคนิค เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสู่ความเป็นเลิศระดับโลก ซึ่งจะเปิดอบรมสำหรับผู้สนใจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับ Purple Gold สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่โครงการจรัส โทร.02-664-4115-6 ทุกวันในเวลาทำการ