เอพีซีเปิดมหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ ถ่ายทอดความรู้ด้าน NCPI

กรุงเทพฯ — อเมริกัน พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น คอร์ปอเรชั่น (เอพีซี) ผู้นำระดับโลกในการให้บริการโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สำคัญของระบบเครือข่าย เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้เปิด มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center University) เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งถ่ายทอดทักษะความรู้ผ่านทางออนไลน์ให้แก่นักไอทีมืออาชีพ วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง หรือการปฏิบัติงานภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ และห้องศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center University) ของเอพีซี ประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียน และหลักสูตรเรียนผ่านเว็บ ซึ่งในระยะเริ่มต้นเอพีซีจะเปิดสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน 14 หลักสูตร และหลักสูตรขั้นสูงอีก 6 หลักสูตร ครอบคลุมวิชาเกี่ยวกับการออกแบบห้องศูนย์ข้อมูล การจัดสร้าง และการปฏิบัติต่างๆ โดยหลักสูตรเหล่านี้ได้เริ่มเปิดสอนแล้วที่เว็บไซต์ www.datacenteruniversity.com โดยจะกล่าวถึงผู้ผลิตสินค้าในลักษณะเป็นกลาง โดยไม่เน้นประชาสัม-พันธ์สินค้าของเอพีซีแต่อย่างใด ทว่าเนื้อหาจะเน้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีชั้นนำ มีความยืดหยุ่นในการปรับขยายขนาด ตลอดจนองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานของห้องศูนย์ข้อมูลแบบแยกโมดูล

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการพัฒนามาจากผู้บริหารของเอพีซีซึ่งเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับดาต้า เซ็นเตอร์ โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านทางออนไลน์สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซีเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสถาบันด้านไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งสหรัฐอเมริกา

มร. รอดเจอร์ บี. โดว์เดลล์ ประธาน และซีอีโอของเอพีซีกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ”เป้าหมายของเรา คือ การนำเสนอทักษะความรู้ให้แก่นักดาต้า เซ็นเตอร์มืออาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องทฤษฎีเท่านั้น และเราคาดหวังให้การเรียนรู้ผ่านมหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์กลายเป็นหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์ศึกษานี้ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรด้านดาต้า เซ็นเตอร์ที่เก่งๆ ให้แก่งวงการได้ โดยนำเสนอความรู้เฉพาะด้านผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานของหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบห้องศูนย์ข้อมูล การจัดสร้าง และการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังนำเสนอความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการกับประเด็นต่างๆ และปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ณ วันนี้นักไอทีมืออาชีพจึงสามารถเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีคุณภาพสูงผ่านแหล่งถ่ายทอดความรู้ที่มีความเป็นกลาง สะดวกและรวดเร็ว”

มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซีมอบโอกาสอันคาดไม่ถึงให้แก่นักไอทีมืออาชีพในการขยายขอบความรู้อันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการจัดการห้องศูนย์ข้อมูล รวมทั้งการใช้งานแอพลิเคชั่นควบคุมระบบความร้อน ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องกับการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น หลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับระบบความเย็น หลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน และหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาค มหาวิทยาลัยดาต้า เซ็นเตอร์ของเอพีซีจะเปิดสอนหลักสูตรทางออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม ศกนี้ และจะคิดค่าเรียนหลักสูตรละ 79 เหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

การเรียนผ่านเว็บดังกล่าวเปิดสอนบนเว็บไซต์ www.datacenteruniversity.com เริ่มอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซีจะเปิดสอนในชั้นเรียนแบบสดๆในหลายๆ สถานที่ โดยจะมีการแจ้งสถานที่และตารางเรียนให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ข้างต้น ทั้งนี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซี เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซี ยังนำเสนอข้อมูลความรู้ในขั้นสูง เกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สำคัญสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (NCPI) และการออกแบบห้องศูนย์ข้อมูล เนื่องจากธุรกิจที่เชี่ยวชาญหลักของเอพีซีได้ขยายไปสู่เรื่องของระบบความเย็นของห้องศูนย์ข้อมูล และระบบตู้แร็คสำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบเรียงซ้อน จึงกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซี สามารถสนองความต้องการได้อย่างลงตัว” ซีอีโอของเอพีซีกล่าวเสริม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว มหาวิทยาลัยดาต้าเซ็นเตอร์ของเอพีซี หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเอพีซี เชิญแวะชมได้ที่ www.apc.com หรือโทร. 800-877-4080.

เกี่ยวกับเอพีซี
อเมริกัน พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น คอร์ปอเรชั่น (เอพีซี) นำเสนอระบบคุ้มครองและป้องกันการเสียหายของข้อมูล รวมทั้งการเสียหายของฮาร์ดแวร์และการหยุดชะงักของระบบงาน เอพีซีก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นผู้นำตลาดโลกในการนำเสนอและให้บริการระบบสำรองพลังงานไฟฟ้า เอพีซีเป็นที่รู้จักด้านความน่าชื่อถือภายใต้นิยามว่า “ตำนานแห่งความไว้วางใจในระบบป้องกันปัญหาไฟฟ้าLegendary Reliability)” ทั้งในด้านมาตรฐานแห่งคุณภาพ นวัตกรรมและการซัพพอร์ตโซลูชั่นเพื่อปกป้องพลังงาน สำนักงานใหญ่เอพีซีตั้งอยู่ที่เขตเวสต์ คิงส์ตัน ในเกาะโร้ด สหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เอพีซีมีรายได้รวมทั่วโลก 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เอพีซีมีชื่ออยู่ใน Fortune 1000 และ S&P 500 ปัจจุบันมีพนักงานประจำอยู่ทั่วโลกประมาณ 6,455 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในไทย ติดต่อ สำนักงานประจำประเทศไทย อเมริกัน พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น คอร์ปอเรชั่น (เอพีซี) โทร. 02-636-7707