ซิตี้กรุ๊ปแนะนำบริการ Escrow Agent ในประเทศไทย


08-03-2006 00:00:00

ธนาคารซิตี้แบงก์ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี) ให้ดำเนินการเป็นตัวแทนด้าน Escrow Agent โดยมีผลในทันที โดยธนาคารฯ จะดำเนินการเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการระหว่างทีพีซีกับตัวแทนจำหน่ายบัตรอีลีทในต่างประเทศ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด หรือ ไทยแลนด์ อีลิท เป็นองค์กรของรัฐ อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ในการดูแลการท่องเที่ยวระดับบน โดยดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ในรูปแบบของการจำหน่ายบัตรสมาชิกของโครงการ โดยนำแนวคิดแบบ Exclusive Member Club มาใช้

เมื่อมีการสมัครสมาชิกใหม่เกิดขึ้น บริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆ จะส่งเงินค่าสมาชิกมายังตัวแทนในการรับเงิน (Escrow Agent) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทีพีซี ทั้งนี้การมีตัวแทนในการรับเงินของสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก ที่เป็นสถาบันการเงินที่รู้จักและเชื่อถือจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของทีพีซี และด้วยเครือข่ายของทางธนาคารฯ ที่มีมากกว่า 70 ประเทศจะทำให้
การส่งมอบเงินเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพกับทางทีพีซี โดยที่ทีพีซีสามารถตรวจสอบยอดเงินและส่งคำสั่งโอนเงินได้จาก CitiDirect โดยที่ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารให้ยุ่งยาก เนื่องจาก CitiDirect เป็น Banking Applicatio สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมธนาคารผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นายแกรี่ นิวแมน ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า “แนวคิดเรื่องของตัวกลาง Escrow Agent เป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดไทย ดังนั้นธนาคารฯจึงยินดีที่ ทีพีซี ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งให้ธนาคารฯ รับผิดชอบการทำ ธุรกรรมระหว่างประเทศกับตัวแทนจำหน่ายของไทยแลนด์อีลีทในหลายๆ ประเทศ เราเชื่อมั่นว่า
รูปแบบตัวกลางนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับองค์กรอื่นในอนาคต ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินสด

ของซิตี้แบงก์จะช่วยให้ทีพีซีและตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย”

นายโชคศิริ รอดบุญพา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด กล่าวเสริมว่า “การที่เรามีเป้าหมายในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่มีกำลังซื้อสูงจากต่างประเทศเข้าเป็นสมาชิกของไทยแลนด์อีลีท เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการตลอดถึงกระบวนการดำเนินงาน สัญญา Escrow Agentที่ทำกับซิตี้กรุ๊ปนี้จะช่วยให้เรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและพัฒนา
ขั้นตอนการประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายของเรา ยิ่งกว่านั้นเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่นำแนวคิดการบริการทางการเงินที่ทันสมัยนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของเรากับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสะท้อนนโยบายของเราที่จะนำเสนอแต่บริการชั้นเลิศ และโครงสร้างพื้นฐานแก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่มีกำลังซื้อสูง”

ซิตี้กรุ๊ป
ซิตี้กรุ๊ป เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้าถึง 200 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้าองค์กร ภาครัฐ และสถาบันต่าง ๆ โดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการหลากหลายประเภท อาทิ บุคคลธนกิจ การให้สินเชื่อและบัตรเครดิต วาณิชธนกิจ การประกันภัย นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และการบริหารสินทรัพย์ สำหรับธุรกิจ
ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าร่มสีแดงของซิตี้กรุ๊ป ประกอบด้วย ซิตี้แบงก์, ซิตี้ไฟแนนเชียล, พรีมารีก้า, สมิธ -บาร์นีย์ และบานาเม็กซ์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.citigroup.com

ฝ่ายระบบการชำระเงิน การค้าต่างประเทศ รับฝากหลักทรัพย์และพัฒนาสินเชื่อ (Global Transaction Services) เป็นผู้ให้บริการทางด้านการบริหารเงินสด การค้า การลงทุนและเงินทุนสำหรับองค์กร สถาบันการเงิน ตัวกลางทางการเงินและหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วโลก โดยมียอดเงินฝากเฉลี่ยกว่า 139 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์ในธุรกิจผู้ดูแลกองทุน (custody) กว่า 7.98 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก รางวัลด้านระบบปฏิบัติการและช่องทางการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของซิตี้กรุ๊ปเป็นเครื่องรับรองคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและ ดูแลเงินทุนหมุนเวียนของกิจการตลอดจนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้วงจรการทำธุรกรรมกระชับและมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงช่วยปรับกระบวนการการจัดการเงินสด ทั้งด้านการรับและการชำระเงิน การบริการของฝ่ายระบบการชำระเงิน การค้าต่างประเทศ รับฝาก-หลักทรัพย์และพัฒนาสินเชื่อ มีบริการครอบคลุมทั่วโลกในกว่า 90 ประเทศ ส่งผลให้ลูกค้าเข้าถึง ศักยภาพโดยรวมของซิตี้กรุ๊ป รวมถึงการบริการด้วยความรู้และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

โดยทีมงานในระดับท้องถิ่น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.transactionservices.citigroup.com