NetDesign ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม Summer Camp on The Beach at SDU


10-03-2006 00:00:00

สถาบัน NetDesign โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเข้าค่ายอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์ ไอทีและภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดเทอมกับโครงการ NetDesign Summer Camp on The Beach at SDU ซึ่งจะได้รับทั้งสาระและความบันเทิงหลักสูตรที่หลากหลาย พร้อมการปฏิบัติงานจริง

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมี ดังนี้ Graphic Design, Web Design, Flash Animation, เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล,ทฤษฏี ศิลปะการออกแบบ และเสริมทักษะทางด้าน Conversation English กับ ครูแนน จากสถาบัน Enconcept ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ค่าใช้จ่ายในการอบรม 9,800 บาท/คน พร้อมอาหารและที่พักอย่างดี ตลอด 9 วัน 8 คืน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -20 มีนาคมนี้เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NetDesign โทร 0-2642 – 1100 หรือ คลิ้ก www.NetDesignCamp.com