สื่อสารข้ามกาลเวลาบนดวงแสตมป์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญชวนนักสะสมและประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของแสตมป์ ที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ 2549 ซึ่งเป็นชุดที่มีการจัดสร้างเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นภาพแสดงวิวัฒนาการการสื่อสารจากอดีตที่เริ่มต้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมาย เรื่อยมาจนถึงเทคโนโลยีสื่อสารล้ำยุคในปัจจุบัน เป็นแสตมป์ชนิดราคา 3 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่ายราคาซองละ 10 บาท ออกแบบโดยนายอดิศร ประดิษฐ์ นักออกแบบของไปรษณีย์ไทย

หาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป