พรรณไม้มหามงคลเฉลิมพระเกียรติราชินี

ตราไปรษณียากรชุดดอกมหาพรหมราชินีสีสันสดใส สมดั่งเป็นพรรณไม้มหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระนามาภิไธยว่า “มหาพรหมราชินี” มาตั้งแต่ครั้งพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในปี 2547 และไปรษณีย์ไทยได้นำภาพที่ได้รับอนุเคราะห์จาก ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น มาจัดสร้างเป็นแสตมป์ที่ระลึกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคมปีนี้ เป็นแสตมป์จัตุรัสชนิดราคา 5 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่ายราคาซองละ 12 บาท ออกแบบโดยนางวีณา จันทนทัศน์ นักออกแบบไปรษณีย์ไทย

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2549 ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งที่เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1545 หรือที่ www.thailandpost.co.th