พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ ทีโอเอ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณณรงค์ มาณวพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) ลงนาม ร่วมกับคุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการ และคุณพงษ์เชิด จามีกรกุล ผู้อำนวยการสายงานขาย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัญญายืนราคาการซื้อสีทีโอเอ เพื่อในกับทุกโครงการของพฤกษา เรียลเอสเตท

ความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคจะได้รับคือบ้านที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง จากคุณภาพการผลิตในระบบ PS Precast และบ้านที่มีสีสันสวยสดใส มีความคุ้มค่าในระยะยาม ด้วยผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงจากทีโอเอ