พฤกษา เรียลเอสเตท ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม พัฒนาโปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดเพื่อลูกค้า

พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมั่นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ล่าสุดสร้างสรรค์นวัตกรรม “ I-Inspection II” โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะบนแทบเล็ต (Tablet ) เพื่อปรับปรุงการตรวจรับบ้านให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังทดลองใช้ลูกค้าตอบรับดีเยี่ยม เตรียมนำมาใช้ทุกโครงการเร็วๆ นี้

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า “จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆในองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม (Value) ของบริษัทฯ ในด้าน Creative Innovation ที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ล่าสุดได้พัฒนา โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ (I-Inspection II) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับบ้านให้กับลูกค้า รวมถึงบันทึกรายการแก้ไขได้ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ง่าย ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ทำให้ส่งมอบบ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เริ่มทดลองใช้งานโปรแกรมนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กับทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “พฤกษาวิลล์” และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ จึงมีแผนขยายการใช้งานไปยังแบรนด์อื่นๆ รวมถึงการขยายไปใช้ในด้านการบริการหลังการขาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการ ในเร็วๆ นี้ อีกด้วย”

“โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ พัฒนาขึ้นโดยพนักงานพฤกษาจากการประกวดผลงานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร (SGA Award) การใช้งานของโปรแกรมเริ่มตั้งแต่นัดหมายลูกค้าเข้าตรวจคุณภาพบ้าน เมื่อลูกค้ามีรายการแก้ไข เจ้าหน้าที่ตรวจรับบ้านสามารถบันทึกรายการลงในโปรแกรมโดยเลือกระบุงานประเภทต่างๆ กำหนดจุดแก้ไขในแปลนบ้าน ถ่ายภาพจุดที่ต้องการและแนบไฟล์ภาพบันทึกในระบบได้ทันทีผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet ) ต่างจากในอดีตที่บันทึกรายการในกระดาษ  โดยในการตรวจรับบ้านครั้งต่อไปลูกค้าสามารถดึงรูปถ่ายก่อนและหลังการแก้ไขงานมาเปรียบเทียบได้  นอกจากลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการตรวจสอบรายการแก้ไขแล้วยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขงานได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงช่วยลดระยะเวลาในการตรวจรับบ้านได้  ซึ่งหลังจากทดลองใช้โปรแกรมนี้ตรวจรับบ้านอัจฉริยะนี้ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจสูงขึ้น เนื่องจากสามารถบันทึกรายการครบถ้วน มีการแก้ไขได้อย่างตรงจุด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว”

“การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในทุกกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมทุก Supply Chain” นายปิยะ กล่าวเสริม