ธนาคารทหารไทยเอาใจลูกค้าเก่า ปรับปรุงชุดสินเชื่อ TMB เพื่อข้าราชการทหาร เพิ่มสิทธิและปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่ม


by admin
09-08-2006 00:00:00

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ TMB เพื่อข้าราชการทหาร ปรับปรุงเกณฑ์ เพิ่มสิทธิ และเพิ่มประเภทสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ สำหรับข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำของหน่วยราชการการทหารที่รับเงินเดือนผ่านสาขาของธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า การปรับปรุงเกณฑ์การให้สินเชื่อและเพิ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำของหน่วยราชการทหาร ตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการประกอบธุรกิจอาชีพเสริมของข้าราชการทหารและครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารมายาวนาน

ทั้งนี้ชุดผลิตภัณฑ์ TMB เพื่อข้าราชการทหาร ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งธนาคารเพิ่มวงเงินกู้ให้เป็น สูงสุด 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สูงสุดกู้ได้ถึง 15 ล้านบาท และให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1 เท่ากับ MLR-4% ส่วนปีที่ 2 เป็นต้นไปเท่ากับ MLR-0.75% เงินกู้สวัสดิการทหารทั่วไปเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือประกอบธุรกิจ เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสวัสดิการทหารทั่วไปเพื่อการประกอบธุรกิจ เงินกู้สวัสดิการทหารเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น ซึ่งเพิ่มวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน เงินกู้เบี้ยหวัด/บำนาญ/บำนาญพิเศษ และที่เพิ่มขึ้นมาคือสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ในชื่อผู้กู้หรือคู่สมรส โดยเฉพาะรถยนต์สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท

นายสุภัคกล่าวว่า ธนาคารมีแผนการที่จะแนะนำสินเชื่อ TMB เพื่อราชการทหารชุดปรับปรุงใหม่แก่หน่วยงานราชการทหารเป็นประจำ ทั้งนี้ ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการทหารมีความสนใจขอสินเชื่อสวัสดิการต่างๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศที่มีบัญชีเงินฝากและรับเงินเดือนผ่านบัญชีนั้น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter