ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปคนใหม่


08-12-2006 00:00:00

บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด ในเครือ บมจ. ทีทีแอนด์ที ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีโครงข่ายหรือไม่มีโครงข่าย (IIG) แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ เป็นผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบงานด้านการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น บริการเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

นายสุวัฒน์ มีประสบการณ์ทำงานด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยเคยร่วมงานกับบริษัท เทเลโกลบ คอร์ปอเรชั่น (Teleglobe Corporation) ซึ่งเป็นบริษัท สื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศของ แคนาดา โดยรับผิดชอบเป็น ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน ดูแลธุรกิจด้านสื่อสารข้อมูลและบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แล้วจึงมาร่วมงานกับบริษัท ฮัทชิสัน โกลบอล คอมมูนิเคชั่นส์ (Hucthison Global Communications) ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน โดยดูแลธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนเช่นกัน ซึ่งนายสุวัฒน์มีประสบการณ์ทำงานด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศมามากกว่า 7 ปี

สอบข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ส่วนสื่อสารการตลาด
อัญชลี วิริยานันท์
โทรศัพท์ 0-2693-2100 ต่อ 4701

ภูมิพีอาร์
รัชฎา ปสันตา / มรุต ทวีเพ็ชร
ปัทมา วัฒนาพรินทร
โทรศัพท์ 0-2610-3727-28

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter