ออมสินจับมือกับซิตี้กรุ๊ปในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ

ธนาคารออมสินลงนามในบันทึกข้อตกลงกับซิตี้กรุ๊ปประเทศไทยในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศของธนาคารออมสิน โดยทั้งสองธนาคารร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนให้ธุรกิจระหว่างประเทศของธนาคารออมสินเริ่มดำเนินงานได้ในราวต้นปีหน้า

ในข้อตกลงนี้ ซิตี้กรุ๊ปได้แลกเปลี่ยนความรู้และจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยธุรกิจระหว่างประเทศของธนาคารออมสินจะครอบคลุม ธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ การบริการการค้าระหว่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศและปริวรรตเงินตรา ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเครือข่ายและความชำนาญของซิตี้กรุ๊ปจะช่วยรองรับธุรกิจ
เหล่านี้ของธนาคารออมสิน

ในการเป็นพันธมิตรกับซิตี้กรุ๊ป ธนาคารออมสินจะสามารถนำเสนอธุรกิจระหว่างประเทศ ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกได้ในทันที ผ่านทางการใช้บริการ “ซิตี้ไดเร็กต์” (CitiDirect) ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายของซิตี้กรุ๊ป นอกจากนี้ศักยภาพของซิตี้กรุ๊ป ด้านการบริการออนไลน์ และความชำนาญด้านการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่มีอยู่ จะช่วยอำนวยให้ธนาคารออมสินสามารถเสนอรูปแบบบริการธุรกรรมระหว่างประเทศให้กับลูกค้าของ ธนาคารออมสินได้สะดวกยิ่งขึ้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นการผสานระหว่างความแข็งแกร่งของธุรกิจภายในประเทศไทยของธนาคารออมสินเข้ากับความชำนาญของซิตี้กรุ๊ป ทางด้านการค้า ต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า “เรามีเป้าหมายที่ จะเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง น่าเชื่อถือและดำรงอยู่ได้ภายใต้ภาวะการแข่งขัน ดังนั้นเราจึงมุ่ง แสวงหาหนทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ การเป็นพันธมิตรกับซิตี้กรุ๊ปจะช่วยให้เราสามารถสร้างประสิทธิภาพการ ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยการใช้ศักยภาพความชำนาญและเครือข่าย ตลอดจนระบบพื้นฐานของซิตี้กรุ๊ป เราหวังว่าการเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับ ธนาคารฯ ทั้งในด้านการขยายธุรกิจไปทั่วโลก และยังสามารถให้บริการลูกค้าธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรม ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี”

มิสเตอร์แกรี่ นิวแมน ผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดเผยว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ธนาคารออมสินไว้วางใจซิตี้กรุ๊ป และเลือกเป็นพันธมิตรกับซิตี้กรุ๊ปในการให้บริการก่อตั้งธุรกิจ ระหว่างประเทศครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ทั้งสององค์กรมีต่อกัน งานที่ได้รับมอบหมายสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของซิตี้กรุ๊ปด้านการบริหารจัดการเงินสดการบริการการค้าระหว่างประเทศตลอดจนการปริวรรตเงินตราในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก”

ซิตี้กรุ๊ป เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้าถึง 200 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลกครอบคลุม ตั้งแต่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้าองค์กร ภาครัฐ และสถาบันต่าง ๆ โดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการ หลากหลายประเภท อาทิ บุคคลธนกิจ การให้สินเชื่อและ บัตรเครดิต วาณิชธนกิจ การประกันภัย นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และการบริหารสินทรัพย์ สำหรับธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าร่มสีแดงของซิตี้กรุ๊ป ประกอบด้วย ซิตี้แบงก์, ซิตี้ไฟแนนเชียล, พรีมารีก้า, สมิธ -บาร์นีย์ และบานาเม็กซ์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ ww.citigroup.com

สอบถามข้อมูลซิตี้กรุ๊ป
ต่อพันธุ์ ตู้จินดา 02 232 2706, 081 844 0555
หัสญา หาสิตะพันธุ์ 02 232 2904, 081 926 9163