พิธีปิด โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 198

คุณสุดาพร จาวทวิภาค หัวหน้าฝ่ายอบรมและทดสอบกรมการขนส่งทางบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 198” โดยมี คุณวิชา พึ่งพรสวรรค์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในพิธีปิดการอบรมในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ณ กรมการขนส่งทางบก และสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปี 2549 นี้แล้ว

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นโครงการที่กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับบริดจสโตนจัดขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีมาแล้ว ซึ่งบริดจสโตนได้เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นจึงจัดการอบรมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ให้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย รวมทั้งมีความรู้เรื่องกฎระเบียบการจราจรตลอดจนมารยาทที่ดีในการขับรถ เพื่อเป็นพื้นฐานในทางปฏิบัติที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรได้รับรู้ก่อนที่จะใช้รถร่วมเส้นทางกับผู้อื่น

นอกจากนี้ผู้ปกครองหลายท่านเล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ และอยากให้บุตรหลานได้มีความรู้เกี่ยวกับการขับรถที่ถูกต้องพร้อมกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้ส่งบุตรหลานที่ยังเป็นนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการฯ ในรุ่นนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับในปีต่อไป 2550 นี้ ทางบริษัทฯ จะจัดโครงการอบรมนี้ เป็นจำนวน 6 รุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-636-1505-23