ทรูมูฟ สร้างกุศล มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเติมเงินให้สภากาชาดไทย

นายวัลลภ เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และนายสัญชัย จงวิศาล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานอนุกรรมการหาทุนแห่งสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากการจำหน่ายบัตรเติมเงินทรูมูฟ “เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” จำนวน 11,246,055 ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันห้าสิบ ห้าบาท) จาก นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด บริษัท ทรู มูฟ จำกัด เพื่อร่วมสมทบทุน สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม โทร: +66 (0) 2699 2772 อีเมลล์: pimolpan_sir@truecorp.co.th
ณวนุช สรรพบพิตร โทร: +66 (0) 2699 2776 อีเมลล์: nawanooch_san@truecorp.co.th

บริษัท ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เกษมศรี ยูเฟมิโย (081 611 4696) โทร: +66 (0) 2231 6158 อีเมลล์: kasemsri@thanaburin.co.th
อังคณา ธีรพรอมรรัตน์ (081 721 7523)
โทร: +66 (0) 2231 6159 อีเมลล์: angkana@thanaburin.co.th