ปิโก เผยผลประกอบการ ประจำปี 2549 ให้กับนักวิเคราะห์

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ประธานอำนวยการ (ยืนตรงกลาง) บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยืนด้านซ้าย) และนางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี (ยืนด้านขวา) ร่วมบรรยายข้อมูลผลประกอบการ ประจำปี 2549 ให้กับนักวิเคราะห์ โดยปิโกมีรายได้รวม 1,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% และมีกำไรสุทธิ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา รายได้ปิโกเพิ่มขึ้นทุกประเภทจากการให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) และคาดว่ารายได้ของปิโกจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2550