สศร. ร่วมกระตุกต่อมคิดเด็กกับ สบร.

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 ขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 1 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจาก เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

ภายในงานได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ เยาวชน และครอบครัว ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม ไว้มากมาย อาทิ การสร้างงานศิลปะบนแผ่นไม้ การทำสมุดทำมือ การสอนทำหุ่นมือ การทำโปสการ์ด การประดิษฐ์ร้อยลูกปัด การสอนปั้น และการวาดภาพตามจินตนาการ เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการ “ร่วมกระตุกต่อมคิดให้กับเด็ก และเยาวชน ได้เกิดแนวคิด เกิดทักษะ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นแรงผลักดันในการสร้างความรัก ความเข้าใจในสถาบันครอบครัว”

ถึงแม้วันเด็กจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม แต่ สศร. ยังคงไม่หยุดนิ่ง เพราะยังจัดพื้นที่การเรียนรู้ เวทีสำหรับให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้ศึกษา สัมผัส และเพลิดเพลิน กับงานศิลปะหลากหลายสาขาอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถไปพบเจอกันได้ทุกวันที่ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ กรุงเทพฯ (ชั้น3) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 หรือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดปี 2550 ในวันเสาร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2422-8828-9 หรือ 0-2628-8818-9