กระทรวงสาธารณสุขเดินสายฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

นพ. สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ด้านซ้ายมือ) ได้ร่วมกับบริษัทซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตวัคซีนป้องกันโรค นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพื่อเตรียมตัวป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนตามร่างนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการแนะนำการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าดูแลรักษาสุขภาพ และ การสูญเสียความสามารถในด้านการผลิต

นอกจากนโยบายสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้ว ในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนซื้อวัคซีนแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการระบาดของไข้หวัดนก และประชากรกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่ม โดยได้มีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี ปีละครั้ง

เกี่ยวกับบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ เป็นหน่วยงานด้านวัคซีนของ บริษัท ซาโนฟี่ -อเวนตีส บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส มีพนักงานมากกว่า 8,500 คนทั่วโลก และมีนักวิจัยมากกว่า 1,000 คนทำงานอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ จำนวนมากที่ใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสประมาณ 20 โรค ซึ่งวัคซีนจำนวน 1.4 พันล้านโด๊สที่ผลิตขึ้นสามารถปกป้องชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากกว่า 500 ล้านคน ในแต่ละปีบริษัทฯ ใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมดในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ประเทศไทย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.sanofipasteurthailand.com

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ หรือ อริยา อินทสุวรรณ
เวเบอร์ แชนด์วิค
โทร. 02 287 1000 ต่อ 169, 215
E-mail: onanong@webershandwick.com or arya@webershandwick.com