เชฟโรเลตจัดอบรม “SMART DRIVE SMART LIFE BY CHEVROLET”

เชฟโรเลต จัดโครงการอบรม สมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทไดรฟ์ บาย เชฟโรเลต (Smart Drive Smart Life by Chevrolet) อีกครั้ง จากความสำเร็จของโครงการนี้ในปีที่ผ่านมา เป็นการเสริมทักษะการขับขี่ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ลูกค้าเชฟโรเลต โดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาฝึกอบรมการขับขี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับลูกค้าเชฟโรเลตอีกครั้ง โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดบนท้องถนน ด้วย 4 คอร์สคุณภาพ ดูแลโดยวิทยากรนักขับรถมืออาชีพ

จากความสำเร็จของการฝึกอบรม “Smart Drive Smart Life by Chevrolet” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าเชฟโรเลต ออพตร้า ในปีที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2550 นี้ เชฟโรเลตยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการฯ เพื่อสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการขับขี่ มอบความปลอดภัยสู่ท้องถนนและผู้ร่วมทาง ในปีที่ 2 นี้เชฟโรเลตได้เพิ่มหลักสูตรการอบรมเป็น 4 รายการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า แบ่งเป็น Zafira Course สำหรับลูกค้าเชฟโรเลต ซาฟิร่า Optra Course สำหรับลูกค้าเชฟโรเลต ออพตร้า Lady Course สำหรับลูกค้าสุภาพสตรี และ AVEO Course สำหรับลูกค้าเชฟโรเลต อาวีโอ

เชฟโรเลตเชื่อว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนนั้น ประกอบขึ้นด้วยปัจจัยหลักสำคัญสองประการ คือ รถยนต์ที่มีสมรรถนะเยี่ยมยอดและให้ความปลอดภัยสูงสุด กับผู้ขับขี่ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างพอเพียง รวมทั้งมีทักษะที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ดังนั้น การอบรม “Smart Drive Smart Life by Chevrolet” จึงมุ่งเน้นให้ลูกค้าผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการขับขี่บนท้องถนนได้จริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งลูกค้าจะได้ทดลองขับรถในสถานการณ์จำลองที่สามารถพบได้ในการขับขี่ประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบแบบสลาลอม การทดสอบการเปลี่ยนเลน การใช้เบรกบนสภาพถนนลื่น หรือแม้แต่การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นด้วยตนเอง
ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้รถมากขึ้น

นอกจากนั้น สำหรับ Lady Course ยังเพิ่มเติมสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้หญิงอีกด้วย เช่น ทำอย่างไรเมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ อันตรายของผู้หญิงเมื่อใช้รถ หรือในเรื่องของกฎหมายจราจรและกฎหมายประกันภัย เพื่อช่วยให้สุภาพสตรีทุกท่านสามารถใช้รถได้อย่างมั่นใจ ไม่ถูกเอาเปรียบบนท้องถนน และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Zafira Course อบรมวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2550

Optra Course อบรมวันที่ 3-4 มีนาคม 2550

Lady Course อบรมวันที่ 28-29 เมษายน 2550

AVEO Course อบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2550

ทุกหลักสูตรจะทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สนามทดสอบ ไทยบริดจสโตน หนองแค กม. 82 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากเชฟโรเลต โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-791-3400 กด 1 หรือที่เว็บไซต์ www.chevroletthailand.com/smartdrive2007