โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป

ด้วยปณิธานของผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทโนวาร์ตีส คือ ดร.แดเนียล วาเซลลา ที่มุ่งหวังให้ผู้ป่วยทุกรายจะต้องได้รับการรักษาด้วยยา หากไม่มีที่พึ่งพิงทางเศรษฐานะ หรือหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล โครงการจีแพปจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Chronic Myeloid Leukemia) ที่มีผลฟิลลาเดลเฟียโครโมโซม (philadephia chromosome) เป็นบวก หรือ ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ (GIST) ที่ผ่าตัดไม่ได้และที่อยู่ในระยะลุกลามที่มีผล C-KIT เป็นบวก ให้ได้รับการรักษา โดยบริษัทโนวาร์ตีส จะจัดมอบยาเพื่อการรักษาให้แก่ผู้ป่วย โดยไม่คิดมูลค่าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่จะเป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้

เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยในการรับยาที่คิดค้นขึ้นมาบริษัทโนวาร์ตีส มีคำมั่นสัญญาให้การสนับสนุน และให้ความมั่นใจกับผู้ป่วย ในการให้การรักษาด้วยยาที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยมากกว่า 18,000 รายจาก 80 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมในโครงการจีแพป

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยของไทย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับอนุมัติให้มีโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2550 นี้ ถือว่าเป็นปีที่สี่ที่ โครงการจีแพปได้ดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้าโครงการจีแพปที่ได้รับยามากกว่า 800 คน จาก 32 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเข้าร่วมในจีแพป และมีแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 100 ท่านทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการจีแพปสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.gipapthailand.org

เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย ในการได้รับยาที่คิดค้นขึ้นมา

ความรับผิดชอบที่สำคัญ
โดยโครงการนี้เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ ถือเป็น Corporate Citizenship Initiative ที่บริษัทโนวาร์ตีส จำกัด มีคำมั่นสัญญา และให้ความมั่นใจกับผู้ป่วย ในการให้การรักษาด้วยยา อิมมาทินิบ

การบริหารโครงการ
โนวาร์ตีส เอจี ได้กำหนดให้มีหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นการบริหารโครงการจีแพปนี้อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิแมกซ์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรและมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเลือดโดยเฉพาะเพื่อให้ความอิสระในการประเมิน และอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมในโครงการจีแพป มูลนิธิแมกซ์ จะดูแลจัดการในเรื่องการจำแนกผู้ป่วย การลงทะเบียน การอนุมัติรับรองผู้ป่วยตามข้อกำหนดที่มีสิทธิเฉพาะทางการแพทย์ และทางการเงิน สำนักงานของมูลนิธิแมกซ์ตั้งอยู่ที่ รัฐซีแอทเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 โดย มร.เพโดร ริวาโรลา (Pedro Rivarola) เพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกชายของเขา แม็กซิมิเลียโน (Maximilliano) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือด ในขณะที่อายุได้ 17 ปี

โนวาร์ตีส รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งยาไปให้แก่ศูนย์การรักษาพยาบาลต่างๆที่ได้รับการรับรองและแพทย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการ รวมไปถึงการจัดเตรียมยาให้กับผู้ป่วยหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิแมกซ์

คุณสมบัติของผู้ป่วยที่จะขอรับการช่วยเหลือจากโครงการจีแพป (GIPAP)
– ผู้ป่วยมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
– ได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง
– โครงการประกันสุขภาพยังไม่ครอบคลุม
– ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
– ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น

แวะเยี่ยมชมเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gipapthailand.org , www.themaxfoundation.com

ภาพ การพบกันระหว่างแพทย์ ผู้บริหารงาน และผู้ป่วยในโครงการจีแพป ประเทศไทย