NCH สนับสนุน Reality แนวสุขภาพ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรคุณภาพมาตรฐาน ISO รายแรกของไทย และได้รับ Best Corporate Governance ปี 2006 กับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ เอ็น ซี กรุ๊ป จับมือ เอเชีย เทเลวิชั่น และ มารีฟร้านส์ จัดโครงการแข่งขันลดน้ำหนักในรายการ I Lost It the reality (buy-buy fat) เพื่อเปิดโอกาสให้สาวรูปร่าง Size พิเศษได้เข้าร่วมแข่งขันโดยคัดเลือกจาก 800 สาวงาม เหลือเพียง 8 ท่าน เอ็น ซี ร่วมสนับสนุนในการเอื้อเฟื้อบ้านสำหรับผู้เข้าแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้โครงการ Home on Green II ธัญธานี (แบบบ้านดาฟิน) ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 314 ตร.ม. มีทัศนียภาพที่เสริมสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ของสนามกอล์ฟโดยคุณสุนทร จันทรานุสนธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด เป็นผู้ให้รายละเอียดของการสนับสนุนรายการ ซึ่งจะออกอากาศทาง h+Plus Channel